We stellen ons graag even voor

Betrouwbaar en degelijk, daar draait het bij Aannemingsbedrijf L.v.d. Wal en Zn BV om. Maar ook hameren wij op teamspirit, daar voelt ieder van onze werknemers zich geheid goed bij en bouwt zijn eigen specifieke vakmanschap uit. Met als resultaat dat elk op zijn gebied de spijker op z’n kop slaat, en daar gaat het tenslotte om.

Vanaf de oprichting in 1959 is voor ons bedrijf elke opdracht weer opnieuw een uitdaging. Ongeacht of het nu een miljoenenproject betreft of het aanbrengen van een dakkapel. Ons pakket van mogelijkheden is zeer breed.

Ons bedrijf is sterk regiogericht. ruim viervijfde van onze bedrijfsactiviteiten vindt plaats binnen een straal van 20km. In deze regio hebben wij goede contacten met diverse opdrachtgevers zoals de Gemeente Den Helder, Het regionaal Onderwijs Centrum (R.O.C.), ‘s Heeren Loo, de Koninklijke Marine en daarnaast vele particulieren. Een ander deel van het werk volgt uit aanbestedingen, terwijl daarnaast eigen projectontwikkeling een substantiële hoeveelheid werk oplevert.

Een stukje geschiedenis

De geschiedenis van Aannemingsbedrijf L. v.d. Wal en Zn BV begint op 29 mei 1959. Dat is de datum van oprichting, vakmanschap en efficiëntie kenmerkten vanaf het begin de taakopvatting van eigenaar/oprichter Luc van der Wal. Het bedrijf genoot dan ook al spoedig veel vertrouwen. Reeds in de eerste helft van de jaren zestig leidde dit tot de eerste grote opdrachten; de Gemeentelijke Visafslag, de Kweekschool voor aanstaande onderwijzers en onderwijzeressen in Noord-Hollands Noorderkwartier en het Rialto Theater. Nog meer opdrachten volgden, in en buiten Den Helder. Zo groeide de onderneming uit tot een bedrijf van regionale betekenis.

De bedrijfsvoering is heel divers: woningbouw, utiliteitsbouw, renovatie en restauratie, projectontwikkeling en burgerwerk. In al deze sectoren is het aannemingsbedrijf actief en loopt het niet zelden voorop ter zake toepassing van nieuwe technieken en het in acht nemen van bovengemiddelde normen voor duurzaam en veilig bouwen.

Ook in maatschappelijk opzicht heeft het aannemingsbedrijf een vertrouwde naam opgebouwd. Zo gaf Luc van der Wal de stoot tot het oprichten van de Helderse Bouw Kombinatie. Hij was jarenlang landelijk voorzitter van de Stichting Vakopleiding Bouwnijverheid. De onderneming behoort tot de eerste bedrijven met een leerlingenbouwplaats; hier kon de vakman in de dop verder uitgroeien. Mede hieruit is later ESPEQ, de eigen bedrijfsopleiding voor de bouwnijverheid in Heerhugowaard, voortgekomen. In diverse functies was Luc van der Wal actief in de NVOB, als voorzitter, als districtsvoorzitter en als onderhandelaar bij CAO-besprekingen.

In juni 1986 kwam Ult van der Wal het bedrijf versterken. Sedert februari 1994 is hij directeur-aandeelhouder. In nauw overleg met zijn vader en grondlegger van het bedrijf werd een omvangrijke reorganisatie doorgevoerd om de bouwonderneming klaar te stomen voor het ISO 9001 certificaat. In mei 1999 is deze belangrijke certificering officieel toegekend. Een kroon op het werk, dat meer dan vijftig jaar geleden begon. Maar ook een degelijke basis is voor een verdere toekomst.

Home         Over ons         Diensten         Projecten         Contact
CONTACTGEGEVENS
Nijverheidsweg 6
1785 AA Den Helder

Postbus 52
1780 AB Den Helder

+31 (0)223 63 45 68